30 VUOTTA SUOMALAISEN MUSIIKIN KUSTANNUSTOIMINTAA

Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Puistokatu 6 D 1, 39500 Ikaalinen, Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Matti Murto, Puh. 040-169 8484

3. Rekisterin nimi

Modus Musiikki Webshop asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Modus Musiikki Webshopin asiakkaiden tietojen ylläpito, käyttäjätunnistus sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Modus Musiikkin toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakastietoja voidaan käyttää Modus Musiikkin mainonnan kohdentamiseen. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot aikaisemmista ja käsitellyistä tilauksista
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Modus Musiikki Webshopin asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta Modus Musiikkin ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoja voi hakea vain henkilö, jolla on tietokannan käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Asiakastiedot ovat Modus Musiikkille ehdottoman luottamuksellisia, eikä rekisteriä tai rekisterin käyttöoikeutta luovuteta ulkopuolisille.