30 VUOTTA SUOMALAISEN MUSIIKIN KUSTANNUSTOIMINTAA

Murto Matti: Soivat soinnut I, johdatus harmoniaoppiin

 
22.00 
M091-5
+

Murto Matti: Soivat soinnut I, johdatus harmoniaoppiin ja sointujen soittoon.

Kirjan 5. painos on sisällöltään melko yhtenevä kirjan aiempien painosten kanssa. Tähän uuteen versioon on kuitenkin tehty monia muutoksia ja korjauksia, jotka käytännön opetustyössä ovat osoittautuneet tarpeellisiksi.

Kirjoitus- ja soittotehtävät on edelleen ryhmitelty erikseen, mikä selkeyttää kirjan käyttöä harmoniaopin kirjoituksen ja sointujen soiton kurssikirjana musiikkiopistoissa, konservatorioissa ja ammattikorkeakouluissa. Harmoniaopin perusopetus ei nykyisin voi rajoittua vain sointujen tuottamiseen kenraalibassomerkintöjen avulla, vaan sen tulisi antaa opiskelijalle monipuolisemmat perustiedot harmoniaopista ja sen lainalaisuuksista.

Nykyisten opetussuunnitelmien mukaan opiskelijan tulisi jo musiikkiopistoasteella hallita perinteisen kenraalibasson lisäksi myös sointuasteet ja reaalisointumerkit. Näiden kolmen notaation sujuva hallinta syventää harmonioiden kokonaisvaltaista oppimista. Tässä oppijaksossa ei pyritä vapaan säestyksen taitoihin, vaan länsimaisen taidemusiikin harmonioiden ja äänenkuljetuksen perusteisiin niiden käytäntöjen mukaisesti, joihin barokin ja klassis-romanttisen musiikin sävelteokset rakentuvat.

V painos, syyskuu 2013

ISMN 979–55003–200–2

M091–5

Säveltäjä & tekijä:
Murto Matti

m091-5 (m091-5.pdf, 607 Kb) [Lataa]